Results 1 - 25 of 65 for d:("vietnamese books") b:jfor
Sorted by  Relevance | Date | Title

Refine by:

Loading Facets...
Other Sources
Related Searches
Loading Tags...

Additional actions:

Năm ́đưa tr̉e và con Tiên cát / E. Nesbit ; Nguŷẽn Thị Hîèn
Fiction Fiction | Vān hóa-Thông tin | 2011
Available at Youth World Language (Call number: VIETNAMESE FICTION NES PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language VIETNAMESE FICTION NES PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Tuyển tập truyện ngá̆n hay Việt Nam dành cho thiếu nhi. T. 3 / [các tác giả, Hà Ân ... et al.] ; Trần Hoài Dương tuyển chọn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xuất bản Trẻ | 2009
Available at Youth World Language (Call number: Vi895.92208 T PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi895.92208 T PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Chuyện kể của bà / George Sand ; Thuận Thiên dịch
Fiction Fiction | Nhà xuất bản Văn học | 2009
Available at Youth World Language (Call number: VIETNAMESE FICTION SAN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language VIETNAMESE FICTION SAN PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Truyện cỏ̂ vè̂ các vị thà̂n / Minh Thư, sưu tà̂m và tuyẻ̂n chọn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xuá̂t bản Lao động | 2009
Available at Youth World Language (Call number: Vi398.209597 T PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi398.209597 T PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Tuyển tập truyện ngá̆n hay Việt Nam dành cho thiếu nhi. T. 2 / [các tác giả, Văn Biển ... et al.] ; Trần Hoài Dương tuyển chọn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xuất bản Trẻ | 2009
Available at Youth World Language (Call number: Vi895.92208 T PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi895.92208 T PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Tuyển tập truyện ngá̆n hay Việt Nam dành cho thiếu nhi. T. 4 / [các tác giả, Đặng Ái ... et al.] ; Trần Hoài Dương tuyển chọn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xuất bản Trẻ | 2009
Available at Youth World Language (Call number: Vi895.92208 T PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi895.92208 T PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Tuyển tập truyện ngá̆n hay Việt Nam dành cho thiếu nhi. T. 5 / [các tác giả, Lý Biên Cương ... et al.] ; Trần Hoài Dương tuyển chọn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xuất bản Trẻ | 2009
Available at Youth World Language (Call number: Vi895.92208 T PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi895.92208 T PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Câu hỏi của em. 6 / Huy Nam biên soạn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xúât bản Phụ ñư | 2009
Available at Youth World Language (Call number: Vi500 C PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi500 C PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Trên đ̂òi cao chăn b̂ày thiên śư : tîẻu thuŷét / Nguŷẽn Ngọc Thûàn
Fiction Fiction | Nhà xúât bản Thanh niên | 2009
Available at Youth World Language (Call number: VIETNAMESE FICTION NGU PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language VIETNAMESE FICTION NGU PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Milet picture dictionary : English-Vietnamese / text by Sedat Turhan ; illustrations by Sally Hagin
Nonfiction Nonfiction | Milet | c2009
Available at Youth World Language (Call number: Vi495.922 T)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi495.922 T CHECK SHELF
-

Additional actions:

V̀ơ như 19 / Alyson Noël ; ngừơi dịch Thanh Tûán, Huŷèn Chi
Fiction Fiction | Trẻ | 2009
Available at Youth World Language (Call number: VIETNAMESE FICTION NOE PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language VIETNAMESE FICTION NOE PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Đại dương khó thương / Anita Ganeri ; minh họa, Mike Phillips ; ngừơi dịch, Trịnh Huy Trìêu
Nonfiction Nonfiction | Nhà xúât bản Trẻ | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi910 G PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi910 G PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Học và chơi v̀ê tĥé gíơi ṭư nhiên = Play and find out about nature / Jessica Hallett ; biên dịch, Vịêt Văn Book
Nonfiction Nonfiction | Ĥòng Đ́ưc | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi570.78 H PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi570.78 H PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Sùng Chính vịên / Phạm Khang biên soạn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xûát bản Văn hóa-thông tin | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi895.92208 S PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi895.92208 S PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Mai Am công chúa / Vũ Ngọc Khánh, Nguŷẽn Bích Ngọc, biên soạn
Biographies Biographies | Nhà xûát bản Văn hóa thông tin | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi B M2173vu PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi B M2173vu PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ánh sáng trong r̀ưng / Conrad Richter ; Lê Đình Cúc dịch t̀ư nguyên bản tîéng Anh
Fiction Fiction | Văn hóa-Thông tin | 2008
Available at Youth World Language (Call number: VIETNAMESE FICTION RIC PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language VIETNAMESE FICTION RIC PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ñư tứơng Bùi Thị Xuân / Vũ Thị Ngọc Khuê
Nonfiction Nonfiction | Nhà xúât bản Văn hóa thông tin | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi959.703 V PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi959.703 V PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

B̂ó cái đại vương : k̂ẻ chuŷẹn nhân v̂ạt lịch s̉ư Vîẹt Nam / Phạm Khang, biên soạn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xûát bản Văn hóa thông tin | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi959.701 B PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi959.701 B PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Lý Bát Đ̂é : k̂ẻ chuŷẹn nhân v̂ạt lịch s̉ư Vîẹt Nam / Phạm Khang, biên soạn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xûát bản Văn hóa thông tin | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi959.703 L PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi959.703 L PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Sóng trào non Bảng : k̂ẻ chuŷẹn nhân v̂ạt lịch s̉ư Vîẹt Nam / Khúc Nhã Vọng
Biographies Biographies | Văn hóa - Thông tin | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi B P5346kh PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi B P5346kh PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Câu hỏi của em. 5 / Huy Nam biên soạn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xúât bản Phụ ñư | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi 500 C PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi 500 C PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Lũy Th̀ây / Phạm Minh Thảo biên soạn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xúât bản Văn hóa - thông tin | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi959.703 L PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi959.703 L PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ṭư học 30 trò ảo thụât / Nam Vịêt, Hà Sơn, Khánh Linh biên soạn
Nonfiction Nonfiction | Nhà xúât bản Lao đ̣ông | 2008
Available at Youth World Language (Call number: Vi793.8 T PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Vi793.8 T PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Chûọt Bông bị ̂óm / [Peral, Gilson ; biên dịch, Nguŷẽn Thị Thìn]
Picture Books Picture Books | Nhà xúât bản Mỹ thûạt | 2008
Available at Youth World Language (Call number: VIETNAMESE PICTURE BOOK PER PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language VIETNAMESE PICTURE BOOK PER PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Sư t̉ư con tham lam / ng̀ươi dịch, Nhiên Hà
Picture Books Picture Books | Nhà xúât bản Kim ̀Đông | 2008
Available at Youth World Language (Call number: VIETNAMESE PICTURE BOOK SU PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language VIETNAMESE PICTURE BOOK SU PBK CHECK SHELF
-
Top results for articles (General) View more

Loading articles...

 1   2   3   next 
 
 
Back to top