Results 1 - 25 of 1917 for d:("chinese books") b:afor
Sorted by  Relevance | Date | Title

Refine by:

Loading Facets...
Other Sources
Related Searches
Loading Tags...

Additional actions:

Wo bu zai ku qi / Guo Lianghui zhu 我不再哭泣 / 郭良蕙著
Guo, Lianghui. 郭良蕙.
Fiction Fiction | Guo Lianghui xin shi ye you xian gong si | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION GUO PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION GUO PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Deng feng lai / Bao Jingjing zhu 等風來 / 鮑鯨鯨著
Bao, Jingjing. 鮑鯨鯨.
Fiction Fiction | Ben shi wen hua | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION BAO PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION BAO PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Qing zuo / Weide zhu 请坐 / 惟得著
Fiction Fiction | Su ye chu ban she | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION WEI PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WEI PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ba ba qu na er = Where are we going? : Dad / Hu'nan wei shi "Ba ba qu na er" jie mu zu bian zhu 爸爸去哪儿 = Where are we going? : Dad / 湖南卫视《爸爸去哪儿》节目组 编著
Nonfiction Nonfiction | Hu'nan wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch791.45750951 B PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch791.45750951 B PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Wei xun cai zhuang / Shi Shuqing 微醺彩妝 / 施叔青
Shi, Shuqing, 1945- 施叔青, 1945-
Fiction Fiction | Mai tian chu ban | 2014 | 3 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION SHI PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION SHI PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ruo ni peng dao ta = If you meet him / Juniersi zhu 若你碰到他 = If you meet him / 居尼尔斯著
Juniersi. 居尼尔斯.
Fiction Fiction | Jiangsu wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION JUN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION JUN PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Chi xiang hei ye de nu ren / Ye Zhaoyan zhu 驰向黑夜的女人 / 叶兆言 著
Ye, Zhaoyan, 1957- author. 叶兆言, 1957-, author.
Fiction Fiction | Jiangsu Wen Yi Chu Ban She | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION YE PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION YE PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ta ren chu le feng bao : Xiao Hong he ta de huang jin shi dai / Jiangtianxueyi zhu 她认出了风暴 : 萧红和她的黄金时代 / 江天雪意著
Jiangtianxueyi, author. 江天雪意, author.
Biographies Biographies | Liaoning ren min chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch B X63ji PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch B X63ji PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Yin meng / Guo Lianghui zhu 銀夢 / 郭良蕙著
Guo, Lianghui. 郭良蕙.
Fiction Fiction | Guo Lianghui xin shi ye you xian gong si | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION GUO PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION GUO PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Da zhang fu / Li Xiao, Yu Miao zhu 大丈夫 / 李潇, 于淼著
Li, Xiao, author. 李潇, author.
Fiction Fiction | Chang Jiang wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION LI PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION LI PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Lin Huiyin : Minguo zui mei de nü shen / Jiang Xiaoying zhu 林徽因 : 民国最美的女神 / 江晓英 著
Jiang, Xiaoying, author. 江晓英, author.
Biographies Biographies | Zhongguo yan shi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch B L7354ji PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch B L7354ji PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Cuo luo de nian hua / Gu Zheng zhu 错落的年华 / 古箏 著
Gu, Zheng, author. 古箏, author.
Fiction Fiction | Xin Shi Jie Chu Ban She | 2014 | Di 1 ban.
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 05-31-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION GU PBK DUE 05-31-15
-

Additional actions:

Shao nian ba bi lun / Lu Nei zhu 少年巴比伦 / 路内著
Lu, Nei, 1973- 路内, 1973-
Fiction Fiction | Beijing shi yue wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 05-31-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION LU PBK DUE 05-31-15
-

Additional actions:

Zhui sui ta de lü cheng / Lu Nei zhu 追随她的旅程 / 路内著
Lu, Nei, 1973- author. 路内, 1973- author.
Fiction Fiction | Beijing shi yue wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 05-31-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION LU PBK DUE 05-31-15
-

Additional actions:

Ren jian xiao xiao shuo / Wang Qiongling zhu 人間小小說 / 王瓊玲著
Wang, Qiongling, author. 王瓊玲, author.
Fiction Fiction | San min shu ju gu fen you xian gong si | 2014 | Chu ban.
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 05-31-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WAN PBK DUE 05-31-15
-

Additional actions:

Lan can = Blue cocoon / Wang Xinting zhu 蓝茧 = Blue cocoon / 王欣婷著
Wang, Xinting, author. 王欣婷, author.
Fiction Fiction | | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION WAN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WAN PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Liu Xiaodong / Yizhou zuo pin 刘晓东 / 弋舟作品
Yizhou, 1972- author. 弋舟, 1972- author.
Fiction Fiction | Zuo jia chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION YIZ PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION YIZ PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Xi guan jiu hao / Yu Qiuyu zhu 习惯就好 / 田朴珺著
Tian, Pujun, author. 田朴珺, author.
Nonfiction Nonfiction | Changjiang wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch895.14 T551.xi)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch895.14 T551.xi CHECK SHELF
-

Additional actions:

Shi guang ji he : xiang yan shou ji / Zhang Rang zhu 時光幾何 : 襄言手記 / 張讓著
Zhang, Rang. 張讓.
Nonfiction Nonfiction | Mai tian chu ban | 2014 | Er ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch895.14 Z63.sh PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch895.14 Z63.sh PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Tong yi ci, xuan ze yi ci : xie gei qing chun lu shang lü lü shou cuo de ni / [Han] Liu Shuran zhu ; Huang Yongzhe, Sun Jianzong yi 痛一次, 选择一次 : 写给青春路上屡屡受挫的你 / [韩] 刘树燃 著 ; 黄永哲, 孙剑宗 译
Yu, Su-yŏn, author. 유 수연, author
Nonfiction Nonfiction | Zhongguo fu nü chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch158.1 Y PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch158.1 Y PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Tai gong dang ren de bei ge : Zhang Zhizhong, Ji Yun yu Yang Yang / Lan Bozhou zhu 台共党人的悲歌 / 蓝博洲著
Biographies Biographies | Zhong xin chu ban she | 2014
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch B Z635La PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch B Z635La PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Dong ri nuan yang / Jinnian zhu 冬日暖阳 / 锦年 著
Jinnian. 锦年.
Fiction Fiction | Zhi shi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION JIN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION JIN PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Zai kai shi de di fang shuo zai jian / Wutongsiyu zhu 在开始的地方说再见 / 梧桐私语著
Wutongsiyu. 梧桐私语.
Fiction Fiction | Chongqing chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION WUT PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WUT PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Wo cun zai ni de suo you jiao luo = Somewhere in your heart / Yi Shu zhu 我存在你的所有角落 = Somewhere in your heart / 易术 著
Yi, Shu, 1982- author. 易术, 1982-, author.
Fiction Fiction | Xin shi jie chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION YI PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION YI PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Zai xing fu de jin tou hai you / Dongye (Qiongfeng) zhu 在幸福的盡頭還有 / 東燁(穹風)著
Qiongfeng, author. 穹風, author.
Fiction Fiction | Shang zhou chu ban | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION QIO PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION QIO PBK CHECK SHELF
-
Top results for articles (General) View more

Loading articles...

 1   2   3   ...   next 
 
 
Back to top